Sipelgate tõrje

Sipelgate tõrje
sipelgad
Kuidas äratunda sipelgatõrje vajalikkust?

Putukatest võivad hoonetes leida endale sobivaid elupaiku sipelgad. Ehitustarindite kahjustusi põhjustavad nad harva, kuid on igal juhul majas väga tülikad ja ebameeldivad kaasüürilised. Sipelgatest võivad majades esineda mullamurelased, vaaraosipelgad, hobusipelgad ja arukuklased. Hoone tarinditele on ohtlikud ainult hobusipelgad. Üksikud hoones või selle lähemas ümbruses nähtud sipelgad ei tähenda veel seda, et hoones on sipelgapesa. Pidevalt esinev suurem hulk sipelgaid viitab aga juba kindlasti ligiduses asuvale pesale. Võimalik võib olla vajadus sipelgate tõrje järele!

Sipelgate tõrjel on kõige olulisem muuta hoone kui putukate elukeskkond neile võimalikult ebasobivaks ja takistada putukate pääsu hoonesse. Hoone korralik hooldus on putukakahjustuste ärahoidmise eelduseks. Ei tohiks unustada, et kõige suuremas ohus on elaniketa ja tühjalt seisvad hooned.

Millised on erinevad sipelgate tõrje võimalused

Sipelgate tõrjel kasutatakse nii keemilisi kui ka mittekeemilisi desinfitseerimismeetodeid. Hoonetes tuleb meie tingimustes kõne alla põhiliselt keemiline tõrje, mille käigus töödeldakse puitu putukaid hävitavate kemikaalidega-insektitsiididega. Putukate tõrjumiseks kogu hoones on kasutatud ka gaasiga töötlemist (fumigeerimine), kus hoone isoleeritakse ümbritsevast keskkonnast (sh. maapinnast, sest gaas levib väga kiiresti ka pinnasesse) ja lastakse isoleeritud piirkona biotsiidne gaas, kusjuures kestvus sõltub kasutatavast gaasist. Selle töötluse eeliseks on kahjurite hävitamine kõikides elutsüklifaasides, kuid puuduseks keskkonnaohtlikkus. Väiksemaid puitobjekte on võimalik töödelda mittekeemiliselt, kas külmutades või kuumutades.

Kõige sobivamad aga on vedelad biotsiidid. Sellega tuleb pesa korralikult läbi leotada, suurte pesade jaoks võib kuluda mitu liitrit lahust. Töödeldud pesa tuleks jälgida ning sipelgate elutegevuse taastudes töötlust korrata. Pesa võib töödelda ka tahke või aerosoolina pakendatud insektitsiidiga.

Kui pesa pole võimalik leida, kasutatakse sipelgate tõrjes mürksöötasid. Mürksööt koosneb sipelgatele sobivast toiduainest, mida on töödeldud vastavate insektitsiididega. Töölised toituvad mürgitatud söödast ja toimetavad selle ka pessa. Mürksöödad toimivad küllaltki aeglaselt, kogu pesa hävitamiseks võib minna mitu kuud, kuid see on kindel viis terve pesa hävitamiseks.

Kuna sipelgate ja teiste puidukahjurite tõrjed nõuavad suuri teadmisi, siis on soovitatav ühendust võtta professionaalidega, kes teavad, kuidas kõige kiiremini ja jäädavalt neist vabaneda!