koitõrje

Kuidas Insecto võitleb koide vastu

Koisid koduses majapidamises on kaks peamist gruppi: toidukoid ja fabrikaatkoid. Kuigi täppistõrje protseduurid võivad erineda olenevalt koide toitumisharjumistest ja elukeskknnast, siis peamised komponendid efektiivsest tõrjeprogrammist jälgivad peamisi koide kui kahjurite kontrollialla saamise võtteid.

Hindamine ja tõrjeplaani koostamine

Kui koid muutuvad kahjuriprobleemiks, siis Teie Insecto kahjuritõrje spetsialistid viivad läbi põhjaliku inspektsiooni, et identifitseerida kahjurkoi. Vastavalt leitule, koitõrje ekspert koostab efektiivse tõrjeplaani Teie koiprobleemi eemaldamiseks. Täpne kahjuri identifitseerimine on väga oluline, kuna on olemas väga mitmeid erinevaid liike toidu- ja fabrikaatkoisid. Ning spetsiifilisi detaile on vaja tõhusaks kahjuriprobleemi lahendamiseks. Vale identifitserimine võib lõppeda väga ebaefektiivse koitõrjega.

Kliendi teavitamine

Lühikoolitus on väga oluline, et koduomanik või ettevõtte omanik mõistaks koide elutsüklit ja mõistaks, miks tõrjet ei saa suunata ainult neile koidele, keda on nähtud lendlemas. Sellepärast peab plaanis olema märgitud tõrjealad, kus koide vastsed ja nukud võivad leiduda. Seda selleks, et hävitada nad enne täiskasvanuks saamist. Samuti annab  klientide harimine neile põhitõed ja teadmised, kuidas ära hoida tulevikus koide tagasituleku!

Jälgimine

Tõrjeplaan võib sisaldada feromoonide baasil kasutatavad lõkse, mis on kasulikud leidmaks koide pesasid ja nende pesade suurusi.

Koide vähendamine ja mitte-keemiliste tõrjevahendite kasutamine

Nende tõrjevahendite hulka kuuluvad meetodid ja tehnika, mis aitavad elimineerida või oluliselt vähendada koide võimet leida süüa, juua ja kaitsta kohti nende elamiseks ning paljunemiseks. Näiteks mõned võimalused :

  1. Eemaldada koidega kokkupuutunud toit ja fabrikaat.
  2. Vähendada võimalusi toidu-ja fabrikaatkoidele sissepääsu toidule ja fabrikaatidele. Seda saab teha,  pannes nad “kahjurite-vastasesse” konteinerisse, kui see muidugi on võimalik.
  3. Kasutada sanitaar ja puhtuse võtteid eemaldamaks toidujääke ja niiskust, mis võivad meelitada toidukahjureid.
  4. Eemaldada prügi ja muu segadus, mis võivad tõsta koide elukeskkonna võimalusi.
  5. Kasutada mehaanilisi võimalusi, nagu näiteks tolmuimejad, et hävitada või vähendada koide kogumit.
  6. Kontrollida aineid, mis võivad olla koide poolt nakatunud. Vahel võivad nad kaasa tulla jaemüügipoest ja niiviisi leida oma tee Teie koju! Seda eriti toidukoide puhul viimasel ajal.

 Keemiline kontroll

 Teie Insecto koitõrje spetsialist kasutab tõrjevahendeid ainult juhtudel, kui mitte-keemilised ained ja protseduurid ei ole enam piisavad Teie koiprobleemist lahti saamisel. Kui koitõrjevahendeid on vaja, siis kasutatakse neid vastavalt seadusele ja ainult professionaalsete koitõrje ekspertide poolt!

Võtke ühendust Insecto kahjuritõrje esindajaga juba täna, et kokku leppida aeg enda koidest lahtisaamiseks!