Siin on väljatoodud vahendid kahjurite kontrolli alla saamiseks ja ka kontrolli all hoidmiseks.

Putukamürgid

Putukaid on palju ja väga erinevaid (nii kuju kui suuruse poolest). Olenevalt putukate “raskusastmest” on ka vastavad vahendid. Insecto putukatõrje spetsialistid teavad väga täpselt, millistele putukalistele millist mürki anda ja kui palju. Olenemata sellest, kas kahjurid on ettevõttes või Teie kodus, võivad olla kahjud väga suured. On olnud palju kordi, kui meid on kutsutud lahendama näiteks koiprobleemi, ent eelnevalt on visatud minema  tonnide viisi kaupa, kuna kõik oli rikutud. Insecto putukatõrje esindaja oskab Teile täpselt ära rääkida iga putukalise iseärasused ja harjumused. Seda kõike selleks, et teaksite täpselt, millega Teil tegemist on. Pakume omapoolset abi kõikvõimalike putukaliste vastu ( lendavad, nõelavad, hammustavad jne.) Lai tõrjevahendite loetelu loob väga mitmekesise ja efektiivse võimaluse Teile lahti saamiseks ebameeldivatest kutsumata külalistest. Kuna aga kõik kahjurid on erinevad ning kodude ja ettevõttete keskkonnad erinevad, siis loome ka igale väljakutsele  individuaalse plaani kahjurite elimineerimiseks!

 Putukate söödakarbid

Söödakarbid, mida kasutame, on peamiselt mõeldud Teie ja Teid ümbritsevate inimeste, loomade ja keskkonna kaitseks. Ühesõnaga kõigi, peale putukate muidugi. Karbid on sildiga, kus on kirjas, millega tegu ning milleks ja kuidas seda kasutada.

 

Kärbeste UV lambid

Ettevõtetes, kus on probleeme lendavate putukatega, nagu näiteks kärbestega, on suurepäraseks vahendiks UV lamp.

Kärbeste tõrje lambid pannakse peamistesse kärbeste probleemiallikatesse, milleks tavaliselt on toit. Samuti pannakse nad eemale inimestest. UV lambid paigaldatakse  vähese valgusega kohtadesse, 2-3 meetri kõrgusele põrandast. Oluline on kärbeste tõrje lambid panna eemale kohtadest, kust käib läbi suur õhuliikumine (nt. Ventilatsioon). Tavaliselt pannakse UV lambid 5-10 meetri kaugusele üksteisest.

Töö põhimõte: Seisneb selles, et UV kiirgus tõmbab ligi lendavaid putukaid (kärbsed, herilased jne.) .Võrestik, mis on lambi sees, on voolu all. Putukate lendamisel vastu seda võret nad hukkuvad ja kukuvad alla lambi aluse peale. Niisiis jääb objekt puhtaks hukkunud  lendavatest putukatest ja nende osadest.

 

Kasutatakse ka valguspüüniseid, mis on liimpaberiga. Nende puhul jäävad lendavad putukad liimi külge ja hukkuvad. Liimpaberit tuleb seejärel vahetada.

 

Koi lõksud

Vanasti kasutati koitõrjes põhimõtteliselt samu lõkse nagu muude putukate puhul. Selleks oli liimpaber, kuhu koid kinni jäid oma toiduretkedel. Ei töödanud see meetod hästi, kuna puudus peibutus koide meelitamiseks.

Tänapäeval kasutatakse FEROMOONE koide meelitamiseks lõksu. Iga liik väljutab kemikaale, mida kutsutakse feromooniks. Seda tehakse paaritumise jaoks. Nüüd koosneb lõks liimpaberist ja koiferomoonidest.

Kui koi lõks pannakse feromoonidega koidega kaetud aladele, siis feromoon kutsub isaskoi lõksu. Sellega juhtub 2 asja:

  1. Isane koi jääb lõksu liimpaberile, mis tähendab ühte koid vähem.
  2. Isaskoi ei ole võimeline enam emaskoiga paarituma. See tähendab aga SADU koisid vähem Teie peakohal lendamas.

 

 

Selline meetod vähendab koide arvukust suurel määral, ent mitte täielikult.

Täielikuks koide elimineerimiseks tuleb aga kasutada keemilisi vahendeid.